Interpreter & Translator Networks inc provide Certified Interpreters & Translators in

Fuzhou

Fuzhou ,Foochow , Hoochew, Fuzhounese, or Fuzhouhua,Bàng-uâ, Hokchiu, Hujiu, Spoken in the eastern part of Fujian Province. Pingnan,Gutian,LuoyuanMinqing Lianjiang, Matsu Minhou Changle, Yongtai ,Fuqing,Pingtan